Fiyat Farkı Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi uyarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen işlere ilişkin fiyat farkı hesabına dair esas ve usullerde değişiklik yapılmasına yönelik Kurumumuz tarafından “FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR TASLAĞI” hazırlanmıştır. Taslağa ilişkin görüşlerin ekte yer alan görüş bildirme formuna uygun olarak 31 Aralık 2021 günü mesai bitimine kadar kikduzenleme@kik.gov.tr e-posta adresine iletilmesi mümkündür.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Taslak Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Görüş bildirme formuna ulaşmak için tıklayınız.

başkan'dan mesaj
kamu ihale mevzuatı
ihale araçları
serbest kürsü
basında biz
galeri