kurul üyeleri

Mahmut GÜRSES
Kamu İhale Kurulu Üyesi
Başkan

Mahmut GÜRSES

Mahmut Gürses, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1995-1996 yılları arasında, lisansüstü eğitim için İngiltere’de bulundu ve Exeter Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı. 1987-2000 yılları arasında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunda Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve kısa bir süre Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2000 yılında kamu görevinden ayrıldı ve Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. 2003-2006 yılları arasında Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010 yılından itibaren de T.C. Ziraat Bankası Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

İleri düzeyde İngilizce bilen Gürses, 16.04.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Başkanlığı’na atandı ve 25 Nisan 2012’de yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.


Kazım ÖZKAN
Kamu İhale Kurulu Üyesi
II. Başkan

Kazım ÖZKAN

1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında T.C. Sayıştay Başkanlığının açtığı sınavı kazanarak Sayıştay Denetçi Yardımcısı olarak göreve başladı. 1992-1994 yılları arasında Sayıştay Denetçi Yardımcısı, 1994-2000 yılları arasında Sayıştay Denetçisi, 2000-2004 yılları arasında Sayıştay Başdenetçisi, 2004-2007 yılları arasında Sayıştay Uzman Denetçisi olarak Kamu yatırımlarını denetleyen çeşitli birimlerde çalıştı. 24.04.2007 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı. 06.05.2011 tarihinde Kamu İhale Kurumu II. Başkanlığı’na seçildi ve yaklaşık bir yıl süreyle Kurum Başkanvekilliği görevini yürüttü.

İngilizce bilen Özkan, 16.04.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanlığı’na atandı ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.


Ali Kemal AKKOÇ
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Mahmut GÜRSES

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1990-1993 yılları arasında Maliye Bakanlığı Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü, 1993-1995 yıllarında Milli Emlak Kontrolörlüğü, 1996 yılında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, 1996-1997 yılları arasında Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekilliği, 1999-2002 yılları arasında Milli Emlak Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2003 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 2004-2007 yılları arasında Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003-2007 yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türkiye Bilimler Akademisinde Murakıp olarak, 2007 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 24.04.2007 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı. 05.05.2010 ile 06.05.2011 tarihleri arasında II. Başkanlık görevini yürütmüştür

Akkoç, 16.04.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile ikinci kez Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.


Mehmet Zeki ADLI
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Mahmut GÜRSES

1981 yılında Gazi Üniversitesi Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulunu bitirdi. 1984 yılında Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümünden bölüm birincisi olarak mezun oldu. 1978-1981 yılları arasında Orhaneli Kadastro Müdürlüğünde Fen Memuru, 1981-1984 yılları arasında TPAO Genel Müdürlüğü Arama Grubunda Topograf, 1984-1990 yılları arasında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde Kontrol mühendisi ve Mühendis, 1990-1991 yılları arasında Siemens-Nixdorf Ankara Müdürlüğünde SICAD Uzmanı, 1991-1994 yılları arasında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığında Mühendis olarak çalıştı. Almanya’da 1987-1989 yılları arasında Kentsel ve Kırsal Arazi Düzenlemeleri, 1990-1991 yılları arasında dönemler halinde toplam 5 ay süreyle Grafik Bilgi Sistemleri konularında eğitim aldı. 1994-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, 1996-1997 yılları arasında Maliye Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı, 1997-2002 yılları arasında aynı birimde APK Uzmanlığı, 2002-2005 yılları arasında aynı birimde yeniden Genel Müdür Yardımcılığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekilliği, 2005-2007 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bakan Müşavirliği ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekilliği, 2007-2012 yılları arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1991-1994 yılları arasında GAP Arazi Tapulaştırma Projesi ve Ankara Büyük Şehir Belediyesi “Kent Bilgi Sistemi” Kurma Projesi, Kontrolörü, 1992-1994 yılları arasında Avrupa Ekonomik Topluluğu İskan Komitesi Türkiye Delegesi olarak görev yaptı. 1996-1998 yılları arasında TMMOB Harita ve Kadstro Mühendisleri Odası, Ankara Şube Başkanlığı görevini üstlendi. Almanca bilen Adlı, 16.04.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kurul Üyesi olarak göreve başladı.

Adlı’nın Kadastro, Arazi Bilgi Sistemi, Arazi Toplulaştırması, konularında ulusal ve uluslararası kurultay, kongre ve sempozyumlarda gerçekleştirdiği sunumları,yazdığı makaleleri ve 2011 yılında yayımlanan “Mevzuatımızda Tapu ve Kadastro” adlı bir de kitabı bulunmaktadır.


Hasan KOCAGÖZ
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Mahmut GÜRSES

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olup, 1983-1995 yılları arasında T.C. Turizm Bankası A.Ş. ve Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlıklarında Memur, Şef Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Şef, Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1995 yılında, 4046 sayılı Özelleştirme Yasası kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne tayin oldu. 2000 yılında Malzeme Dairesi Başkanlığı İç Tedarik Şube Müdürü, 2002 yılında Malzeme Dairesi Başkan Yardımcısı oldu. 2003-2012 yılları arasında Malzeme Dairesi Başkanlığı ve Merkez İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Yurt içinde ve yurt dışında yapım, mal ve hizmet alımı olmak üzere yaklaşık 1200 ihalenin ve bu ihalelere ait sözleşmelerinin sonuçlandırılması sürecini yönetti. Yap-İşlet-Devret projeleri ihalelerinde komisyon üyeliği yaptı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu mevzuat düzenleme çalıştaylarına katıldı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarına yönelik olarak 1500 ihale personelinin eğitim organizasyonlarını yönetti ve bu organizasyonlarda eğitici olarak görev yaptı.

Almanya’da Havaalanı Hizmet Araçları Fabrika Üretim denetimi, İtalya’da Radar Sistemleri Teknolojik İnceleme ve Üretim denetimi. İsveç’te Uçak Park Ettirme Sistemleri Üretim denetimi, Amerika Birleşik Devletleri’nde Hava Seyrüsefer Sistemleri Teknolojik İnceleme ve Fabrika İmalat denetimi, Güney Kore’de Pist Aydınlatma Sistemleri Fabrika İmalat denetimi çalışmaları yaptı. Kaza-Kırım ve Kurtarma Araçları hakkında; Fransa, Avusturya, Almanya, Belçika ve Hollanda’da Avrupa Havalimanları ile Üreticiler nezdinde araştırma ve incelemelerde bulundu.

Kocagöz, 16.04.2012 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı, 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.


Ahmet ÖZBAKIR
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Mahmut GÜRSES

1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1990-2004 yılları arasında Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanları Kurulu Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğü-Kavaklıdere Vergi Dairesi Başkanı, Hesap Uzmanları Kurulu Baş Hesap Uzmanı, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Bu görevleri sırasında; 1993 yılında “Kağıt Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçerisindeki Yeri ve Önemi ile Vergilendirilmesi”, 1996 yılında “Kayıt Dışı Ekonomi İçerisinde Götürü Vergilemenin Yeri Kapsamı ve Bu Vergilendirme Türünün Yeniden Değerlendirilmesi”, adlı proje ve çalışmalara katıldı. 2000-2001 yıllarında “İngiliz Vergi Sistemi İçerisinde Kamu Alacağının Güvenceye Alınmasına İlişkin Esaslar”ın araştırılması amacıyla geçici görevle İngiltere’de bulundu. 2004 yılında Kamu İhale Kurumuna Başkan Yardımcısı olarak atandı. 2004 yılında Nottingham Üniversitesinde “Kamu Alımları”na ilişkin eğitim çalışmalarına katıldı. 2005-2006 yılları arasında “Kamu Alımlarını Güçlendirme Projesi”nde Türk Tarafı Proje Lideri olarak görev yaptı. 2011 yılı Kasım ayında aynı kurumda Başkanlık Müşaviri oldu.

Özbakır, 16.04.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kurul Üyesi olarak göreve başladı.


Hamdi GÜLEÇ
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Mahmut GÜRSES

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak göreve başladı. Ankara İdare Mahkemesi Hakimi ve Danıştay Tetkik Hakimi olarak çalıştı. Kamu görevinden ayrıldığı 1997 yılından sonra serbest avukatlık yaptı. 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Başkanlığına atanarak kamu görevine geri döndü. 2007 yılında Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak naklen Cumhurbaşkanlığına geçti ve Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandığı tarihe kadar bu görevini sürdürdü.

Güleç, 16.04.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kurul Üyesi olarak göreve başladı.


Dr. Mehmet AKSOY
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Mehmet Aksoy

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Illinois Üniversitesinde (Urbana- Champaign, ABD) Uluslararası Finans dalında 2003 yılında, doktora çalışmasını Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ana bilim dalı Muhasebe ve Finansman bilim dalında 2015 yılında tamamladı. 1990-2004 yılları arasında Maliye Bakanlığında Muhasebat Kontrolörü, Muhasebat Baş Kontrolörü ve 1997 yılında Muhasebat Kontrolörleri Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2004-2007 yılları arasında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, 2007-2008 ve Temmuz 2011-Nisan 2012 tarihleri arasında TBMM’de İç Denetçi, 2008-Temmuz 2011 tarihleri arasında İslam Konferansı Örgütünde (Cidde-Suudi Arabistan) Direktör Denetçi olarak çalıştı.

İleri düzeyde İngilizce bilen ve aynı zamanda Milli Güvenlik Akademisi 61. Dönem mezunu olan Aksoy, 16.04.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kurul Üyesi olarak göreve başladı.

Aksoy’un başta ihale olmak üzere, mevzuata ilişkin farklı alanlar ile güncel konularda çok sayıda makalesi, ihale ve iç denetim konularında kitapları bulunmaktadır.


 

 

başkan'dan mesaj
kamu ihale mevzuatı
ihale araçları
serbest kürsü
basında biz
galeri