Kamu İhale Mevzuatı

R.G. Tarihi 22.01.2002
R.G. Sayısı 24648
R.G. Tarihi 22.01.2002
R.G. Sayısı 24648

4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunlar ve KHK’lar

 • Kanunlar
 • Kanun Hükmünde Kararnameler

Anayasa Mahkemesi Kararları

4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ile İlgili Diğer Mevzuat

 • 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ile İlgili Diğer Kanunlar
 • Kanun Hükmünde Kararnameler
  • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameler
 • Cumhurbaşkanı Kararları, Kararnameleri ve Bakanlar Kurulu Kararları (Geçmiş)
 • Yönetmelik
 • Tebliğ
 • Genelgeler

Cumhurbaşkanı Kararı

Fiyat Farkı Esasları

 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar (Cumhurbaşkanı Kararı 8089)
 • 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar (Cumhurbaşkanı Kararı 5546)
 • 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar (Cumhurbaşkanı Kararı 5203)
 • Fiyat Farkı Esasları (Güncel)
 • Mülga - Fiyat Farkı Esasları
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esasları
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Ekli Esaslar

Yönetmelikler

 • İhale Uygulama Yönetmelikleri
  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
   • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler
   • Mülga - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (05.03.2009 tarihinden önce yürürlükten olan yönetmelik)
   • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadan Önceki Yönetmelikler
  • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
   • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler
   • Mülga - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (05.03.2009 tarihinden önce yürürlükten olan yönetmelik)
   • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadan Önceki Yönetmelikler
  • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
   • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler
   • Mülga - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (05.03.2009 tarihinden önce yürürlükten olan yönetmelik)
   • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadan Önceki Yönetmelikler
  • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
   • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler
   • Mülga - Danışmanlık Hizmet alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (05.03.2009 tarihinden önce yürürlükten olan yönetmelik)
   • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadan Önceki Yönetmelikler
  • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
   • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler
   • Mülga - Çerçeve Sözleşme İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (05.03.2009 tarihinden önce yürürlükten olan yönetmelik)
  • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
   • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler
 • Muayene ve Kabul Yönetmelikleri
  • Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  • Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
  • Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
  • Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
  • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Mülga
 • Proje Tasarım, Planlama ve Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği

Tebliğler

 • Kamu İhale Genel Tebliği
  • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler
 • Eşik Değerler ve Parasal Limitler Tebliği
 • Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ
 • İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
 • Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği
  • Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
  • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
  • İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ
 • Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler
  • İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler
  • Mülga - Elektronik Kamu İhale Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ
  • 2003/14 Sayılı Tebliğ (%10 Bütçe Aşımı)
   • %10 Aşım Talep Formu
  • 2003/13 Sayılı Tebliğ (Doğrudan Temin)
   • Doğrudan Temin Kayıt ve Bilgi Formu
  • 2003/11 Sayılı Tebliğ (İhale Bilgi Sistemi)
   • İhale Kayıt Formu
   • Teyit Talep Formu
   • İhale Bilgi Formu
  • 2003/12 Sayılı Tebliğ (Kanun Değişikliği)
  • 2003/10 Sayılı Tebliğ (Doğrudan temin)
   • 62/i Başvuru Formu
  • 2003/9 Sayılı Tebliğ (3/g)
   • 3/g Başvuru Formu
  • 2003/8 Sayılı Tebliğ (Parasal Değerler)
   • Parasal Limitler Tablosu
  • 2003/7 Sayılı Tebliğ (Çeşitli Uygulama Hükümleri)
  • 2003/6 Sayılı Tebliğ (Çeşitli Uygulama Hükümleri)
  • 2003/5 Sayılı Tebliğ (Kanun Kapsamı)
  • 2003/4 Sayılı Tebliğ (Doğrudan Temin)
  • 2003/3 Sayılı Tebliğ (Süreklilik Arzeden İhtiyaçlar)
  • 2003/2 Sayılı Tebliğ (Teminat Mektupları)
  • 2003/1 Sayılı Tebliğ (Parasal Değerler)
   • Parasal Limitler Tablosu
  • 2002/5 Sayılı Tebliğ (İhaleden Yasaklama)
   • Yasaklama Formu (2 Adet)
  • 2002/4 Sayılı Tebliğ (İstisnalar)
  • Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ
  • 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği
  • 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği (Değişiklikler İşlenmiş)
  • 28.01.2005 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • 09.01.2005 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • 02.01.2005 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • 18.12.2004 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • 16.10.2004 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • 08.06.2004 2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği
  • 2002/1 Sayılı Tebliğ (Kurum Payı)
  • 2002/3 Sayılı Tebliğ (Kurum Payı)
  • 2002/6 Sayılı Tebliğ (Süreklilik Arzeden İhtiyaçlar)
  • 2002/2 Sayılı Tebliğ (62/c)

Genelgeler

Yönergeler

4734 Sayılı Kanunun 'İstisnalar' Çercevesinde Yapılan Düzenlemeler