Uluslararası Mevzuat

Avrupa Birliği Direktifleri

 

2014/24/AB sayılı Klasik Alımlar Direktifi

EN

TR

2014/25/AB sayılı Sektörel Alımlar Direktifi

EN

TR

89/665/AET sayılı Klasik Alımlar Şikayet Direktifi

EN

TR

92/13/AET sayılı Sektörel Alımlar Şikayet Direktifi

EN

TR

2011/7/AB sayılı Ticari İşlemlerde Geç Ödemeler ile Mücadele Direktifi

EN

TR

2014/55/AB sayılı Kamu İhalelerinde Elektronik Faturalandırmaya İlişkin Direktif

EN

TR

Diğer Mevzuat

 

Dünya Ticaret Örgütü Revize Kamu Alımları Anlaşması

EN

TR

UNCITRAL Kamu Alımları Model Kanunu

EN

TR

Kamu İhalelerine İlişkin OECD Konsey Tavsiyesi

EN

TR


Tümünü İndir

 

*Bu sayfada yer alan uluslararası mevzuatın Türkçe metinleri, Kurumumuzca İngilizce orijinallerinden yapılan gayriresmi tercümelerdir.