Kurum Mevzuatı

KAMU İHALE KURUMU TEŞKİLATI VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Değişikliklerin İşlenmiş Hali)
(RG Tarih: 29.08.2023 RG Sayı: 32294)

Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 29.08.2023 R.G. Sayı: 32294)

Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(R.G. Tarih: 01.12.2009 R.G. Sayı: 27419)


KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği(Değişikliklerin İşlenmiş Hali)
RG Tarihi: 26.09.2023 RG Sayı: 32321

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(RG Tarihi: 26.09.2023 RG Sayı: 32321)

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği
(RG Tarihi.21.12.2010 RG Sayı: 27792)


KAMU İHALE KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği(Değişikliklerin İşlenmiş Hali)
(RG Tarih: 21.04.2022 RG Sayı: 31816 )

Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(RG Tarih: 16.07.2017 RG Sayı: 30125)

Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği


KAMU İHALE KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
(RG Tarih: 13.01.2022 RG Sayı: 31718)


KAMU İHALE KURUMU SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


KAMU İHALE KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ (DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ HALİ)

Kamu İhale Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği(Değişiklikler işlenmiş hali)


KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLARI İLE KAMU İHALE UZMAN VE YARDIMCILARININ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları İle Meslek Personelinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(RG Tarih: 03.01.2013 RG Sayı: 28517)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(RG Tarih: 19.03.2011 RG Sayı: 27879)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları İle Meslek Personelinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(RG Tarih: 17.07.2010 RG Sayı: 27644)


DÜZENLEYİCİ KURUL KARARLARI

Kamu İhale Kurulu Üyeleri ile Kamu İhale Kurumu Personelinin Uyacakları Meslek İlkeleri
(RG Tarih: 21.01.2003 RG Sayı: 25000)


YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER

Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği(Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(RG Tarih: 12.04.2005 RG Sayı: 25784)

Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Değişmeden Önceki Hali)
(RG Tarih: 30.12.2002 RG Sayı: 24979)

Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği(Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(RG Tarih: 12.04.2005 RG Sayı: 25784)

Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği(Değişmeden Önceki Hali)
(RG Tarih: 30.12.2002 RG Sayı: 24979)

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği(Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(RG Tarih: 02.07.2010 RG Sayı: 27629)

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(RG Tarih: 04.06.2009 RG Sayı: 27248)

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(RG Tarih: 13.04.2005 RG Sayı: 25785)

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği(Değişmeden Önceki Hali)
(RG Tarih: 19.12.2002 RG Sayı: 24968)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(RG Tarih: 06.10.2006 RG Sayı: 26311)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(RG Tarih: 27.09.2006 RG Sayı: 26302)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Değişmeden Önceki Hali)
(RG Tarih: 19.12.2002 RG Sayı: 24968)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(RG Tarih: 06.10.2006 RG Sayı: 26311)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(RG Tarih: 27.09.2006 RG Sayı: 26302)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Değişmeden Önceki Hali)
(RG Tarih: 19.12.2002 RG Sayı: 24968)

Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali Ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali Ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 16.07.2008 R.G. Sayı: 26938)

Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali Ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(R.G. Tarih: 20.07.2002 R.G. Sayı: 24821) (Değişmeden Önceki Hali)