Başkan ve Kurul Üyeleri

Hamdi GÜLEÇ
Kamu İhale Kurulu Üyesi
Başkan

Hamdi GÜLEÇ

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak göreve başladı. Ankara İdare Mahkemesi Hakimi ve Danıştay Tetkik Hakimi olarak çalıştı. Kamu görevinden ayrıldığı 1997 yılından sonra serbest avukatlık yaptı. 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Başkanlığına atanarak kamu görevine geri döndü. 2007 yılında Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak naklen Cumhurbaşkanlığı'na geçti ve Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandığı tarihe kadar bu görevini sürdürdü. 16.04.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı.

Güleç, 18.04.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Başkanı olarak atanmış olup, 26 Nisan 2020 tarihli 2020/174 sayılı ve 10 Mayıs 2024 tarihli 2024/118 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na yeniden atanarak görevine devam etmektedir.

Mehmet BIÇKICI
Kamu İhale Kurulu Üyesi
II. Başkan

Mehmet BIÇKICI

1973 yılında Balıkesir ili Manyas ilçesi Akçaova köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Balıkesir'de tamamladı. 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2006 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri ve 2008 yılında İngiltere Essex Üniversitesi'nde Avrupa Birliği alanlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.

İş hayatına, 1996 yılında Türkiye Vakıflar Bankası'nda Kambiyo Uzman Yardımcısı olarak başladı. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde 1997-2001 yılları arasında Başbakanlık Uzman Yardımcısı ve 2001-2008 yılları arasında Başbakanlık Uzmanı olarak görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında Başbakanlık Düzenleyici Reform Grubu'nda Başkan Yardımcılığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde Kanun Tasarıları Grup Başkanlığı, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürü olarak atandı. 07.01.2019 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Vekili olarak görevlendirildi. 26.04.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine görevlendirildi. 10.05.2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanlığına atandı ve 14 Mayıs 2024 tarihinde Yargıtay'da yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Karar alma süreçleri ve norm yapma teknikleri üzerine çeşitli çalışmaları bulunan Mehmet Bıçkıcı, evli ve 3 çocuk babasıdır. Arapça ve iyi derecede İngilizce dillerini bilmektedir.

Osman ŞAHİN
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Osman ŞAHİN

1969 yılında Çanakkale ili Biga ilçesi Dikmen köyünde doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

1993 yılında Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı görevine başladı. 1996 yılında “Sıfır Tabanlı Bütçeleme ve Ülkemizde Uygulanabilme İmkanları” adlı uzmanlık araştırma raporunu ve yeterliliğini vererek Devlet Bütçe Uzmanlığına atandı.

Şubat 2007’de Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak atandı. Şubat 2007-Mart 2011 tarihleri arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde eğitim sektöründen sorumlu Daire Başkanı olarak görev yaptı. Bu görevi yürütürken Devlet bütçesinin hazırlama ve uygulama süreçlerinde aktif olarak görev aldı.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde İdari Mevzuatı Geliştirme Daire Başkanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünde ise Kanunlar, İdari Mevzuat ve Parlamento İlişkileri Dairesi Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ekonomi, kamu maliyesi, Devlet Bütçesi, mevzuat hazırlama tekniği, gider mevzuatı (personel, bütçe, kamu alımları vd.) vb. mali konularda birikim ve tecrübeye sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum çalışmaları kapsamında Başbakanlıkta oluşturulan “Anayasa Değişikliklerine Mevzuat Uyum Çalışma Grubunda” görev aldı.

2007-2009 yılları arasında Maliye Bakanlığını temsilen Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayımlanan “Ulusal ve Uluslararası Belgelerde Türk Yükseköğretimi” ve “Türkiye’deki Devlet Üniversitelerine Analitik Yaklaşım” adında iki kitabı ve muhtelif konularda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

10 Mayıs 2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine ikinci defa atandı ve 14 Mayıs 2024 tarihinde Yargıtay’da yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Temel düzeyde Arapça, orta düzeyde Osmanlıca bilmektedir.

Evli ve iki kız çocuk babasıdır.

Halil YILMAZ
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Halil YILMAZ

1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, Sağlık Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, sırasıyla Müfettiş, Başmüfettiş ve 2004-2011 yılları arasında ise Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2012 yılında Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı görevine atanmış, 2016-2020 yılları arasında ise Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 26 Nisan 2020 tarihli ve 2020/174 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atanmış ve 5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başlamıştır. Görev süresinin sona ermesini müteakip 10 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/118 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine yeniden atandı ve 14 Mayıs 2024 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Uğur SANCARBABA
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Uğur SANCARBABA

1965 yılında Adıyaman'ın Besni İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladı. 1988 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Mart 1989 tarihinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. Yeterlilik sınavında başarı göstererek Ağustos 1991 tarihinde Muhasebe Denetmeni olarak atandı. Muhasebe Denetmen Yardımcısı ve Denetmeni olarak Adana, Balıkesir ve İstanbul İllerinde görev yaptı. Askerlik görevini Maliye Asteğmen olarak yerine getirdi.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde; Aralık 1999 - Şubat 2004 tarihleri arasında Şube Müdürü, Şubat 2004 - Mart 2017 tarihleri arasında Daire Başkanı, Mart 2017 - Ağustos 2019 tarihleri arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak, Ağustos 2019 - Ocak 2023 tarihleri arasında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Genel Müdür Yardımcılığı dönemlerini Kanunlar ve Parlamento İlişkileri Dairesi, Kamu Alımları Koordinasyon Dairesi, İdari Mevzuatı Geliştirme Dairesi, Harcırah ve Taşıt Dairesi, İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi ile Kamu İç Denetim Koordinasyon Dairesinden sorumlu olarak yürüttü.

27 Ocak 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 31 Ocak 2023 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kamu İhale Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

9 Temmuz 2020 tarihi ile 30 Ocak 2023 tarihleri arasında Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet AYDIN
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Mehmet Mehmet AYDIN

Kamu İhale Kurulu Üyesi

Halkbank, Denetim Kurulu Üyesi

Kamu İhale Kurumu Müşaviri

Kamu İhale Kurumu, Başkan Yardımcısı

TC Maliye Bakanlığı, Bakan Danışmanı

Türkiye Kalkınma Bankası, Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Yönetim Kurulu Üyesi

Sümer Holding, Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Şeker Fabrikaları, Yönetim Kurulu Üyesi

İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Başkontrolörü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kadir CABUR
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Kadir CABUR

1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına 2000 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü bünyesinde Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı. Burada meslek içi eğitimini tamamladıktan sonra aynı yıl yapılan mesleğe giriş sınavını kazanarak Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü görevine başladı. 2004 yılında da yeterliliğini vererek Muhasebat Kontrolörlüğü'ne atandı. Muhasebat Kontrolörü olarak görev yaptığı dönemde Muhasebe Müdürlükleri, Malmüdürlükleri, Askeri Saymanlıklar ve Döner Sermaye Saymanlıkları gibi farklı birimlerde turne ve teftiş programları kapsamında harcama belgeleri ve muhasebe işlemleri yönünden denetim, inceleme ve soruşturma görevleri yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na 2007 yılında Grup Başkanı olarak, 2012 yılında da Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak atandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak bütçe, ödenek, ihale, satın alma, inşaat ve onarım gibi destek hizmetleri faaliyetlerini yürüttü. Gelir İdaresi Başkanlığında ihale ve satın alma işlemlerinde ihale komisyon başkanlığı, ihale yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisi olarak görevler yaptı. Gelir İdaresi Başkanlığı 'nda farklı dönemlerde insan Kaynakları Daire Başkanlığı ile Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı görevlerini de yürüttü.

Kamu görevi sürecinde birçok eğitim programında eğitici olarak görev yapan Kadir CABUR kamu mali yönetimi mevzuatı, kamu ihale mevzuatı, kamu personel mevzuatı ve diğer harcama mevzuatı hususlarında yeterli bilgi ve birikime sahip bulunmaktır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Kadir CABUR 11 Mayıs 2024 tarih 32543 sayılı Resmi Gazete ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandıktan sonra 14 Mayıs 2024 tarihinde Yargıtay Başkanlığı'nda yapılan yemin merasimi ile görevine başlamıştır.

Dr. Mehmet DEMİROĞLU
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Mehmet DEMİROĞLU

1963 yılında Ordu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu’da tamamladı. 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini, 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünü bitirdi. 1982 yılında Maliye Bakanlığı’nda memuriyete başladı, Saymanlık Müdür Yardımcısı oldu, 1992 yılında Hesap Uzmanlığı mesleğine girdi. 1999-2003 yıllarında, Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Dünya Bankası projesi kapsamında kurumsal yapılandırma ile bina inşası ve altyapı çalışmalarını yönetti. 2003 yılında İngiltere’de “Fikri Haklar ve Vergi Sistemi” konusunda çalışmalar yaptı. 2008-2009 yıllarında Hesap Uzmanları Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008-2012 yıllarında, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mali Denetim Komisyonu üyeliği yaptı. İngiltere Leicester Üniversitesinde akademik eğitim, Ankara Üniversitesinde yüksek lisans ve İşletme dalında doktora çalışmalarını tamamladı. 2011 yılından sonra Vergi Başmüfettişi olarak çalıştı. 10 Mayıs 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kamu İhale Kurulu üyeliğine atandı. Çeşitli dergilerde 50’yi aşkın makalesi yayınlanmış, “Türkiye’de Vergi Mevzuatı ve Uygulaması” ve “Fikri Mülkiyet ve Vergileme” adlı kitapları yazmıştır. Evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Necmi KESKİNSOY
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Necmi KESKİNSOY

1971 yılında Trabzon ili Araklı ilçesi Aytaş köyünde doğdu. İlkokulu Aytaş köyü ilkokulunda, orta ve liseyi Trabzon İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1990 yılında girdiği Ankara Üniversitesi siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1995 yılında mezun oldu

Aralık 1996 da Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak meslek hayatına başladı. Ekim 2004-Haziran 2005 tarihleri arasında Bursa Ertuğrulgazi Vergi Dairesi Başkanı, Haziran 2005–Şubat 2011 Trabzon Vergi Dairesi Başkanı, Şubat 2011-Eylül 2011 Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanı, Eylül 2011–Ocak 2014 Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ocak 2014–Temmuz 2018 Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Temmuz 2018–Aralık 2018 Gelir İdaresi Başkan Vekili, Nisan 2020–Mayıs 2021 Kamu İhale Kurulu üyesi, Mayıs 2021–Aralık 2021 Vergi Denetim Kurulu başkanı, Aralık 2021–Mayıs 2024 Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. 10.05.2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu üyeliğine atandı.

İngilizce, Arapça (orta düzey) ve Osmanlı Türkçesi bilen Necmi KESKİNSOY, evli olup üç çocuk babasıdır.