Başkan ve Kurul Üyeleri

Hamdi GÜLEÇ
Kamu İhale Kurulu Üyesi
Başkan

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak göreve başladı. Ankara İdare Mahkemesi Hakimi ve Danıştay Tetkik Hakimi olarak çalıştı. Kamu görevinden ayrıldığı 1997 yılından sonra serbest avukatlık yaptı. 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Başkanlığına atanarak kamu görevine geri döndü. 2007 yılında Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak naklen Cumhurbaşkanlığı'na geçti ve Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandığı tarihe kadar bu görevini sürdürdü. 16.04.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı.

Güleç, 18.04.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Başkanı olarak atandı.

2016 yılından itibaren Kamu İhale Kurumu Başkanı olarak görev yapmakta iken, 26 Nisan 2020 tarih ve 2020/174 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kamu İhale Kurulu Başkanlığı'na yeniden atandı ve 5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Hamdi GÜLEÇ

Osman DURU
Kamu İhale Kurulu Üyesi
II. Başkan

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisansını 2001 yılında tamamladı. 1997 yılında Tarım Bakanlığına Stajyer Kontrolör olarak başladı. 1997-2005 yılları arasında Stajyer Kontrolör ve Kontrolör olarak çalıştı. 2005 yılında TÜBİTAK'a İç Denetçi olarak atandı ve 2005-2011, 2012-2014 yılları arasında İç Denetçi olarak çalıştı. 2011-2012 yıllarında (TÜBİTAK SAGE) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde Enstitü Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2014-2015 yıllarında (TÜBİTAK BİLGEM) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde Merkez Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2015-2016 yıllarında TÜBİTAK Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. 18 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu İhale Kurumu Kurul Üyeliğine atandı ve 27 Nisan 2016 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından 26 Nisan 2020 tarihine kadar Kurul Üyesi görevini yürüttü.

27 Nisan 2020 tarih ve 2020/174 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanı olarak atandı ve 05.05.2020 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Osman DURU

Dr. Ahmet İhsan Şatır
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Ahmet İhsan ŞATIR 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında Marmara Üniversitesinde Yüksek Lisansını tamamladı. 2009 yılında Marmara Üniversitesinde "Yerel Yönetimlerde e-Dönüşüm" konulu teziyle Doktora derecesi aldı. 2016 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yaptı.

2016 yılında naklen geçiş yaptığı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda İştirakler ve Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı görevini yerine getirdi.

18.04.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurumu Kurul Üyeliğine atandı. 27.04.2016 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından 26.04.2020 tarihine kadar Kamu İhale Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

27 Nisan 2020 tarih ve 2020/174 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine yeniden atandı. 5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Ahmet İhsan ŞATIR

Oğuzhan YILDIZ
Kamu İhale Kurulu Üyesi

1997 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini, 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında ve 2014 yılında THK Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında yüksek lisanslarını tamamladı. Bir müddet kendi kurmuş olduğu inşaat firmasında çalıştıktan sonra İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde, Proje ve Kontrol Mühendisi, Yapım Uygulama Müdürü ve 2012 yılından itibaren Yatırım Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yaptı.

İçme suyu temini ve atık su altyapı sistemlerinin tasarımında çok sayıda çalışması olan Oğuzhan YILDIZ, 26.04.2020 tarihine kadar Kamu İhale Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

26 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine yeniden atandı ve 5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Oğuzhan YILDIZ

Osman ŞAHİN
Kamu İhale Kurulu Üyesi

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

1993 yılında açılan Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak bu göreve atandı. 1996 yılında "Sıfır Tabanlı Bütçeleme ve Ülkemizde Uygulanabilme İmkanları" adlı uzmanlık araştırma raporunu ve yeterliliğini vererek Devlet Bütçe Uzmanlığına atandı. Devlet Bütçe Uzmanı olarak Devlet İhaleleri Dairesi, Personel Mevzuatı Dairesi, Devlet Bütçesi Hazırlama ve Uygulama Dairelerinde görev yaptı.

Şubat 2007'de Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak atandı. Şubat 2007-Mart 2011 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri bütçelerinden sorumlu Daire Başkanı olarak görev yaptı. Bu görevi yürütürken Devlet bütçesinin hazırlama ve uygulama süreçlerinde aktif olarak görev aldı. Anılan görevin yürütüldüğü dönemde yürütülen proje kapsamında ülkemizde Devlet Üniversitesi bütçelerinin bütçe hazırlama tekniğinde yeni bir sisteme geçildi.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde İdari Mevzuatı Geliştirme Daire Başkanlığı ve Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünde ise Kanunlar, İdari Mevzuat ve Parlamento İlişkileri Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Devlet Bütçesi ve mevzuat hazırlama tekniği, gider mevzuatı (personel, bütçe, ihale vb.) ve mali konularda yeterli birikim ve tecrübeye sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum çalışmaları kapsamında Başbakanlıkta oluşturulan "Anayasa Değişikliklerine Mevzuat Uyum Çalışma Grubunda" görev aldı.

2007-2009 yılları arasında Maliye Bakanlığını temsilen Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayımlanan "Ulusal ve Uluslararası Belgelerde Türk Yükseköğretimi" ve "Türkiye'deki Devlet Üniversitelerine Analitik Yaklaşım" adında iki kitabı ve muhtelif konularda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

26 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 5 Mayıs 2020 tarihinde Yargıtay'da yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Evli ve iki kız çocuk babasıdır. Temel düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilmektedir.

Osman ŞAHİN

Mehmet BIÇKICI
Kamu İhale Kurulu Üyesi

1973 yılında Balıkesir'in Akçaova köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Balıkesir'de tamamladı. 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2006 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri ve 2008 yılında İngiltere Essex Üniversitesi'nde Avrupa Birliği alanlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.

İş hayatına, 1996 yılında Türkiye Vakıflar Bankası'nda Kambiyo Uzman Yardımcısı olarak başladı. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde 1997-2001 yılları arasında Başbakanlık Uzman Yardımcısı ve 2001-2008 yılları arasında Başbakanlık Uzmanı olarak görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında Başbakanlık Düzenleyici Reform Grubu'nda Başkan Yardımcılığı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde Kanun Tasarıları Grup Başkanlığı, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürü olarak atandı. 07.01.2019 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Vekili olarak görevlendirildi. 26 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Karar alma süreçleri ve norm yapma teknikleri üzerine çeşitli çalışmaları bulunan Mehmet Bıçkıcı, evli ve 3 çocuk babasıdır. Arapça ve iyi derecede İngilizce dillerini bilmektedir.

Mehmet BIÇKICI

Selami KORKMAZ
Kamu İhale Kurulu Üyesi

1976 yılında Erzurum'un Olur ilçesinin Ormanağzı köyünde doğdu. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını Ankara Barosunda yaptıktan sora aynı baroya bağlı olarak avukatlık yaptı. 2010-2017 yılları arasında Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. de Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 2017 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğünde Hukuk Koordinatörü olarak çalıştı. Yeni kurulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde kurucu I. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı ve 27 Haziran 2019 da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile I. Hukuk Müşavirliğine atandı. 26 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce ve iyi seviyede Almanca dillerini bilmektedir.

Selami KORKMAZ

Halil YILMAZ
Kamu İhale Kurulu Üyesi

1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, Sağlık Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, sırasıyla Müfettiş, Başmüfettiş ve 2004-2011 yılları arasında ise Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2012 yılında Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 2016 yılından itibaren Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 26 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Halil YILMAZ

Uğur SANCARBABA
Kamu İhale Kurulu Üyesi

1988 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Mart 1989 tarihinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı. Yeterlilik sınavında başarı göstererek Ağustos 1991 tarihinde Muhasebe Denetmeni olarak atandı ve bu görevi değişik illerde sürdürdü.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde; Aralık 1999 - Şubat 2004 tarihleri arasında Şube Müdürü, Şubat 2004 - Mart 2017 tarihleri arasında ise Daire Başkanı olarak görev yaptı. Daire Başkanlığı döneminin 10 yılı aşkın kısmını Kanunlar ve Parlamento İlişkilerinden sorumlu olarak yürüttü.

Mart 2017 - Ağustos 2019 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı, Ağustos 2019 - Ocak 2023 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Genel Müdür Yardımcılığı dönemlerini Kanunlar ve Parlamento İlişkileri Dairesi, Kamu Alımları Koordinasyon Dairesi, İdari Mevzuatı Geliştirme Dairesi, Harcırah ve Taşıt Dairesi, İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Dairesi ile Kamu İç Denetim Koordinasyon Dairesinden sorumlu olarak yürüttü.

27 Ocak 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 9 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yürüttüğü Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldı. 31 Ocak 2023 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kamu İhale Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Uğur SANCARBABA