Uluslararası Bağlantılar

 

 
Aşağıda yer alan web adresleri, OECD Sekretaryası tarafından 2007 yılında yayınlanan "Kamu İhalelerinde Dürüstlük, A'dan Z'ye İyi Uygulamalar" (Integrity in Public Procurement, Good Practice From A to Z) isimli dokümanın sonunda bulunan Ek-G'den alınmıştır. Söz konusu dokümanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.